Cookiestatement

Inleiding

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

In dit cookie statement willen wij, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie initiatiefnemers van Meer dan Voetbal, u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw (persoons)gegevens, hoe en welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen (specifiek met behulp van cookies) en voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken. Denk daarbij aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze (mobiele) website (http://www.meerdanvoetbal.nl). Daarnaast leest u hoe u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt verkrijgen, hoe u deze gegevens kunt rectificeren of verwijderen, hoe u beperking van de verwerking aan kunt vragen, hoe u gebruik kunt maken van het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, hoe u hiertegen bezwaar kunt maken en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Informatie over Meer dan Voetbal

Meer dan Voetbal is een initiatief van Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie die beide gevestigd zijn te Zeist en ingeschreven zijn onder inschrijvingsnummers: ECV – 30199585 & CED – 30158231 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het cookie statement is Meer dan Voetbal bereikbaar op telefoonnummer 0343-492080. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Dit kan via info@eredivisie.nl of info@keukenkampioendivisie.nl.

Uw huidige instellingen

<checkbox uitgevinkt>

Cookies voor een volledige website, waarmee u een optimale gebruikerservaring heeft (aanbevolen).

Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies.
✓ U krijgt relevante informatie te zien
✓ U wordt sneller geholpen omdat we u herkennen
✓ U krijgt geen irrelevante advertenties te zien

<checkbox aangevinkt>

Noodzakelijke cookies

Hiervoor gebruiken we functionele en niet-privacygevoelige analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een werkende website. Ook worden anonieme gegevens gebruikt om de site te optimaliseren.

Juridische grondslag gegevensverwerking

De rechtsgrond voor verwerking door Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie zijn afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking; deze geeft u door het accepteren van de cookies. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, specifiek door het gebruik van cookies en aanvullend op de gegevens beschreven in het privacy statement:

 • Gegevens over surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij door middel van cookies (persoons)gegevens verwerken van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) website. Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij (i) u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website en product/dienst aanbod van Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie en partners) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen en (ii) u kunnen indelen binnen een segment als hierna genoemd ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte – zonder dat adverteerder de gegevens zelf ontvangt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet.

Delen van (persoons)gegevens met derden

Uw (persoons)gegevens worden niet gedeeld met derden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Op het platform Meer dan Voetbal verwerken Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het analyseren van uw surfgedrag op de website om uw gebruikerservaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;

 • Het verbeteren van onze producten en diensten, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen;
 • Informatieverschaffing over (wijzigingen van) onze diensten en producten, bijvoorbeeld door middel van een service bericht;
 • Het zo goed mogelijk inzetten van online ruimte waarover wij beschikken in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners;
 • Het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
 • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, maar wel altijd voor een van de doeleinden als voornoemd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor alle categorieën van cookies beschreven in dit cookiestatement geldt dat Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie de gegevens in ieder geval gebruikt zolang u gebruik maakt van de dienstverlening (mits u uw toestemming heeft gegeven) en bij inactiviteit ook een periode van (maximaal) 3 jaar erna. Dit doen Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie bepaalde gegevens nog langer moet bewaren.

Categorieën van cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie gebruiken ten behoeve van het platform Meer dan Voetbal twee categorieën cookies:

 1. Functionele cookies

Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie kunnen ten behoeve van het platform Meer dan Voetbal functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)
 • Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”.

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plaats bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

Beveiliging

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, verstrekking, gebruik en wijziging (zoals beveiliging van de website door middel van een SSL-certificaat (Https), encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eredivisie.nl of info@keukenkampioendivisie.nl. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op de passende nieuwe technologieën. U dient zich ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit cookie statement.

Wijzigingen

Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit cookie statement te raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

De huidige versie van het cookie statement is het laatst gewijzigd op 3 juli 2020.

Contactgegevens Meer dan Voetbal

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, adres Woudenbergseweg 21, 3707 HW te Zeist. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit cookie statement kunt u contact opnemen via info@eredivisie of info@keukenkampioendivisie.nl. Dit cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.

Updates

Samen rookvrij!

19-08-2021 11:30

Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. We willen ervoor zorgen dat al onze supporters dit kunnen doen in een rookvrije omgeving. We vragen alle rokers rekening te houden met hun medesupporters die niet roken. Supporters kunnen op een tribune, met vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken. Daarnaast willen we ook een voorbeeld stellen naar kinderen die naar het voetbal komen kijken. Lees hier meer over rookvrije stadions.

Ons voetbal is van iedereen

19-08-2021 11:23

Miljoenen Nederlanders beleven wekelijks veel plezier aan voetbal: met het bord op schoot, langs de lijn of op het veld. Voetbal verbindt de samenleving. We beleven het samen. Van de pupillen tot het seniorenelftal, en van recreant tot profvoetballer. Talent en passie voor voetbal kennen geen huidskleur, leeftijd of achtergrond. Het voetbalveld is de plek waar Ahmad, Frenkie en Vivianne elkaar ontmoeten. Er is geen plek voor racisme in een verbindende wereld die het voetbal biedt en daarom zetten we samen racisme en discriminatie buitenspel. Lees hier meer over het initiatief tegen racisme en discriminatie.

Meer dan Voetbal veiling

06-07-2020 10:01

Het Nederlands betaald voetbal organiseerde van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli 2020 een online veiling tijdens de Meer dan Voetbal-week. Alle 34 profclubs deden mee door in totaal unieke items en arrangementen beschikbaar te stellen. Dit leverde veel positieve aandacht op door de media, duizenden bezoekers aan de campagnesite uit meer dan 65 verschillende landen en een opbrengst van ruim 65.000 euro. De opbrengst van de voetbalveiling is 100% naar de maatschappelijke afdelingen van de clubs gegaan.

Impact van clubs in de maatschappij

06-07-2020 10:00

De kracht van voetbal is enorm, ook buiten de lijnen. Alle 34 clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie organiseren op wekelijkse basis projecten om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Voor het bevorderen van een gezonde levensstijl, het tegengaan van eenzaamheid of het begeleiden van mensen naar werk. In samenwerking met PWC hebben de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie het rapport: ‘De impact van het betaald voetbal’ opgesteld om de waarde van het voetbal voor de maatschappij te onderzoeken. Bekijk hier het rapport ‘De kracht van voetbal’!